Cenník

 

Skupinový kurz intenzívny - Intenzívka     40 € / každá osoba
(jednodňový  5 - hodinový kurz)

 

Skupinový kurz týždňovka                                     40 € / každá osoba

(2x krát 150 min. v týždni)


Opakovanie kurzu -Intenzívka         25 €/každá osoba
 (ak žena absolvovala kurz
 a potrebuje si ho zopakovať)

 

Pravidelné cvičenia 
po absolvovaní intenzívky             6 €/90min