Tajomstvo ženského panvového dna (TZPD)

Autorka Metódy 3x3 je Renata Sahani  (www.skolapanevnihodna.cz)

Forma výuky – intenzívka (základný kurz) v sobotu (5 hodín)

Forma výuky - týždňovka ( 2 krát v týždni v čase od 17:00 do 19:30)

                   (príklad: Pondelok od 17:00 do 19:30) a Streda od 17:00 do 19:30)

Intenzívka (základný kurz): Odkaz na plagát: vseobecny.pdf

Pravidelné cvičenia  po absolvovaní intenzívky (základného kurzu): Utorok od 17:00 do 18:30
Pravidelné cvičenia PD môžete navštevovať po absolvovvaní  intenzívky ( základného kurzu) alebo týždňovky