O mne

Na ženskej ceste je dôležitejšie dobre sa cítiť nez byť dobrou

a dobre sa cítiť je základom k tomu, aby si dobrá bola.

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Košiciach
Školy a kurzy ukončené certifikátom:

Škola panvového dna (Renáta Sahani Skálová, Praha)
Tajomstvo odhalené (Renáta Sahani Skálová, Praha)
Tajomstvo ženského lona (Mgr.Iveta Kučerová,Praha)

Mohendžodaro 2. stupeň (MUDr. Monika Sičová ,Ing.Igor Samotný,Brno-Lažánky)

Biochemický systém Dr. Schusslera - (lektorky- MUDr. M. Samuelová ,
PharmDr. Žaneta Trumplová Brachňáková,Bratislava)

Bachova Kvetova Terapia 1 a 2 - (lektorka- Mgr.Milota Pfeffer Nemčoková,Bratislava) informácie o tejto terapii nájdete www.biominka-sk.webnode.sk

Metamorfna technika-masáž (lektorka- Jitka Třešňáková,Praha)

Movement Medicine ( Marold Emmelkamp, Praha)

Slovanské kolo roka ( Kristína Dubayová, Andrea Sobotová, Bratislava)

 

Moje CERTIFIKÁTY 

 

                                                                                                                                               

 

 

Úvodná stránka